Tjänster

Tjänster

hem

Redovisning

 • Löpande bokföring
 • Fakturering
 • Betalningsbevakning, påminnelser/krav
 • Leverantörsbetalningar
 • Månadsrapportering
 • Årsbokslut/Årsredovisning
 • Koncernredovisning
 • Deklarationer
 • Budgetering
 • Resultatanalyser
 • Likviditetsplanering

Personaluthyrning

 • Ekonomichef att hyra
 • Vi hjälper dig vid arbetstoppar och hyr ut kunnig personal både kort- och långsiktigt.

Löneredovisning

 • Inregistrering av löneunderlag
 • Framtagande av bokföringsunderlag
 • Framtagande av skattedeklaration
 • Utskick lönespecifikation
 • Banklista
 • Kontrolluppgifter
 • Löneutbetalning
 • Rapportering Fora, Alecta m.fl.
 • Framtagande av statistik till SCB m.fl.
 • Beräkning av bilförmån och andra frömåner
 • Anställningsavtal
 • Arbetsgivarintyg mm

Övriga tjänster

 • Bolagsbildning
 • Registreringsärenden Bolagsverket
 • Registreringsärenden Skatteverket
 • Likvidation av bolag
 • Företagsöverlåtelser
 • Deltagande vid möten, förhandlingar
 • Utbildning